Yerbilimlerinde Nitelikli Çözüm Ortağınız... Profosyonel Çözümler...
 

 

 

 

- Mühendislik jeolojisi, Jeofizik uygulamalar, Hidrojeoloji, Kaya ve/veya Zemin mekaniğine ait deneylerin birlikte kullanıldığı bilimsel çalışmaların bütünü Jeoteknik kapsamın içindedir.

 

- Projelendirilecek bir mühendislik yapısının inşa öncesi zemin-yapı ilişkisini irdelemek amacıyla bu çalışmaların belli bir sıra içerisinde uygun yöntemler kullanılarak tatbik edilmesi gerekmektedir.

 

- Ayrıca yeni imara açılacak sahaların, heyelan ve yamaç düşmesi riski olan bölgelerin veya sıvılaşma potansiyeli bulunan zeminlerin irdelenmesi ve çalışmalar sonucunda yapılaşmalara yön verilmesi jeoteknik çalışmaların sonucunda mümkün olmaktadır.

 

- Nitelik Mühendislik İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd.Şti. olarak ilkemiz Jeoteknik uygulamalarda, deneyimli mühendis kadromuzla siz proje sorumlularına gerekli parametreleri güvenilir bir şekilde sağlayıp, sunmaktır.