Yerbilimlerinde Nitelikli Çözüm Ortağınız... Profosyonel Çözümler...
 

 

 

 

Yer Altı Suyu Araştırmaları

 


Bugün kuyu açılabilecek sahalarda karşılaşılan çeşitli yeraltı problemleri jeofizik etütlerle çözülmekte ve bilinçli yaklaşımlarla kuyu açılmaktadır.


Bu etütler sonucunda;

  • - Sahada yeraltı suyunun bulunup bulunmadığı,
  • - Suyun çıkabileceği derinlik,
  • - Yeraltında suyu tutan tabaka,
  • - Suyun tuzluluk (NaCl), acılık (CaSO4)  miktarı veya diğer kirlenmelere maruz kalıp kalmadığı, dolayısıyla işe yarayıp yaramayacağı anlaşılabilmektedir.       
  •        

Elektrik (Rezistivite) yöntemi ile yeraltının 1500 metre derinliğine kadar iletkenlik durumu tespit edilmektedir. Araştırmalar sonucunda, su bulunabilecek metreler ve sondaj yapılacak noktalar, sondaj kuyusunun kaç metre olacağı, hangi özellikte pompalar kullanacağı, özetle yapılacak işin teknik ve mali özellikleri ortaya çıkmaktadır.